Småplukk fra Finn-annonser

For de diskusjoner som ikke omhandler padling

Re: Småplukk fra Finn-annonser

Postby veltern » 19 Sep 2019, 11:41

Jada, jada, her har vi en appetittvekker av et finn.no objekt igjen:
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html ... =156340215

"Skade på ror, men funker helt fint". Vel, se på bilde # 4, her er det "fagmessig" reparert med alu-tape.

Legg merke til at kajakken har det gamle "Navigator"-roret, - lenge siden Hasle brukte det.
Må vel gi et plusspoeng for optimismen til denne finn.no - brukeren. Ikke sjelden tror selgere at de har "gull" på finn.no.
Markedsverdien for dette vraket av en kajakk, trolig i tilstand nesten "beyond repair" mht roret, er vel neppe over det halve av utropsprisen.
veltern
 
Posts: 549
Joined: 27 Aug 2014, 12:32

Re: Småplukk fra Finn-annonser

Postby veltern » 30 Sep 2019, 10:27

En annonse for en glassfiberkajakk med diverse skader:
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html ... =159083069
På bilde # 6 sees et større sprekkesamling. Men teksten på bildet lyder: "En litt sprekk på over det utbedret området", (som på vanlig norsk blir: "En "liten" sprekk over det utbedrede området".) Det er en kraftig underdrivelse! Ser ut til å være en betydelig skade, ikke "en liten sprekk", - kan ikke utelukke at det er en softspot under de synlige sprekkene. Her vil (salt)vann kunne trenge inn og forårsake delaminering etter noe tid.
Er man ikke reparasjonskyndig selv bør man styre godt unna dette "tilbudet" på finn.no.
- - - - - - -
En morsom en her: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html ... =159024332
1500, eller bud, for en gammel, sliten plastsak. Prisen ser ut til å inkludere en tur til Strømstad for å hente et lukelokk. Samt "må fikse litt på styringen". Går ikke klart frem om det er selger eller kjøper som må "fikse litt på styringen".
Antar standardfrasen i de mange kajakksalgsannonser kan være gyldig også her: "Alltid lagret innendørs, og spylt med ferskvann etter hver tur".
veltern
 
Posts: 549
Joined: 27 Aug 2014, 12:32

Re: Småplukk fra Finn-annonser

Postby veltern » 07 Oct 2019, 11:45

Ikke kjøp denne kajakken på finn.no:
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html ... =158769365

Fra annonseteksten:
"Konkurransekajakk selges rimelig".
Og:
"Pent brukt kajakk selges. Svært god stand. Veier nesten ingenting."

Pent brukt? Neppe. "Svært god stand"? "Noe" misvisende, kan man trygt si.

Kjørte en bomtur på over 100 km t/rt til Drøbak for å se på denne Citius 55 skjærgårdskajakken i dag.
Kajakken har flere store skrogskader, samt at festet for ror-aksling i rorbladet er brukket, slik at rorbladet sto skjevt, og var løst på ror-akslingen.
Skrogskadene besto i to mer enn halvmeter lange tydelige langsgående, og gjennomgående, sprekker i skroget i dørken under sittebrønn. Ser ut som skader etter hårdhendt stropping.
I tillegg en større sprekkesamling ved gjennomføringen for ror-akslingen i skroget. Tyder på flere harde grunnstøtinger.
I tillegg sprekker synlige flere andre steder på underskroget, kan se ut som dropp-skader.

Utdrag fra meldinger og telefonsamtaler vi hadde med selger før vi dro på "visning":
Vi spurte: Har kajakken noen skader? Selger svarer: "Ikke som jeg kjenner til". :roll:
Vi spurte: Ser at roret er demontert, er det skadet? Selger svarer: "Det er tatt av pga lagring". :o

Selger forsøkte også over telefon å innbille meg at denne båten ikke var glassfiber, men bygget i en lettere materialvariant. Det var den slett ikke... :lol:

Selger var ved en anledning ikke tilgjengelig, men sende sms om at jeg kunne kontakte hans mor (antar selger er i 20- 30-års alderen).
Mora sier: "Det er en god pris!" (Kajakken er lagt ut for optimistiske 9000). "Den blir dyrere hvis du venter til våren med å kjøpe den."

Virkeligheten var altså en helt annen enn annonsen opplyste om. Opplysningene gitt av selger var sterkt misvisende.
Skadene totalt sett var så store at kajakken i mine øyne har negativ verdi. Negativ verdi fordi det vil koste penger å avhende den som spesialavfall.

- - - - - -

Tur til Harestua i dag for "visning" på en annen Citius 55 :
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html ... =158364508

Et trist syn, 5 - 6 områder med sprekker og sprekkeaggregater synlig på underskroget. Rorbladet hadde også fått hard medfart, slik at kjernen av rorbladet var blottlagt i fremkant, samt at en eller flere reale grunnstøtinger hadde medført skader ved roraksling-gjennomføringen i skroget. Her var det utført en amatørmessig reparasjon med noe som så ut som aralditt, av forrige eier, og rorbladet subbet kraftig i skroget, antyder at rorakslingen kan være bøyd. Også noen godt synlige sprekker i skroget ut fra roraksel-gjennomføringen i skroget.
Et sted fremme i underskroget var en lengere, alvorlig sprekkedannelse tapet over, - tapen var nå borte, men brunlig lim satt igjen Trolig en skade etter alvorlig "landkjenning". I tillegg et hakk i nedre del av baugen, som også var amatørmessig reparert med noe aralditt-lignende.
Ringte eieren av kajakken, som stilt overfor skadene på kajakken, tilbød med denne for kr. 2000, da uten åre og trekk. Vi avslo ….

Denne siste kajakken var lagt ut på finn.no for 7500, med en Bracsa IV ikke-delbar åre, og spruttrekk, - det vil vel si at kajakken var ment å ha en salgsverdi på drøye 5000. Noe i overkant for et restaureringsobjekt som dette, men ikke så hinsides som den første kajakken omtalt i dette innlegget.

Vel heller kritisere at selger oppgir en nypris på hele 25.000, det er kraftig misvisende. Dette er en gammel kajakk, trolig av de første Citius 55 som ble laget, altså 12 - 13 år gammel, og nypris var aldri i nærheten av 25.000, neppe over halvparten av det heller.
veltern
 
Posts: 549
Joined: 27 Aug 2014, 12:32

Re: Småplukk fra Finn-annonser

Postby veltern » 11 Oct 2019, 09:52

Har noen ettertanker angående erfaringene fra "visninger" av to skjærgårdskajakker i svært dårlig forfatning, lagt ut for salg på finn.no. for tiden.
I begge tilfeller forsøkte selgerne å fremstille seg selv om helt uvitende om kajakkenes alvorlige skader. Har likevel et tydelig inntrykk at de visste om skadene, men håpet vel at en eller annen uerfaren godfjått ville betale de mange tusen kronene for de sterkt skadede båtene.

På direkte spørsmål via meldingsfeltet på finn.no om det var noen skader på båtene svarte en av selgerne med å sende meg et bilde i meldingsfeltet av et mindre aralditt-reparert hakk i baugen, mens de mange andre større skadene, ikke minst skadene på og ved roret, ikke ble nevnt. Dette var fra en antatt oppegående person som eier flere kajakker og lang erfaring med slike.
I det andre tilfellet opplyste selger at han ikke kjente til noen skader (!).

Sterkt misvisende opplysninger om et salgsobjekts tilstand formidlet i en finn.no annonse burde interessere finn.no. Har innklaget villedende annonser til finn.no tidligere, men standardsvaret fra finn.no er: "Finner ingen feil ved annonsen". Tolkningen av dette er vel at finn.no er mer opptatt av å generere volum, slik at annonseinntektene der øker. Om eventuelle kjøpere får "katta i sekken" bekymrer ikke nødvendigvis finn.no, kan det se ut til. Man kan undre seg over hvorfor finn.no da har en mulighet for innrapportering av annonser, når dette ikke ser ut til å ha noen virkning i praksis. De to tilfellene over ligger i mine øyne i gråsonen inn mot forsøk på bedrageri, og burde interessere finn.no. For håpe at mine beskrivelser her kan bidra til å forhindrer at noen går "fem på" når det gjelder disse to kajakkene.
I begynnelsen kostet en privatannonse på finn.no kr. 50, da var volumet moderat. De siste årene har privatannonser vært gratis, og volumet har økt voldsomt, det samme har vel annonseinntektene for finn.no, og Schibsted ASA er vel eierne.
veltern
 
Posts: 549
Joined: 27 Aug 2014, 12:32

Previous

Return to Off Topic

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests