Page 1 of 1

Samarbeide med kraftverk?

PostPosted: 20 May 2010, 15:12
by PilOgBoge
Mange elver er jo helt avhengige av at kraftverkene slipper ut vann. Vi padler av og til i Steinsfossen, et nydelig stykke av Otra som ikke har noe krav til minstevannføring. Så om der er nok vann er ikke mulig å finne ut av på forhånd. Ikke noe måling å se på nettet. Og stort sett er det for lite der.

Dette er vel aktuelt flere steder? Er det noen som har erfaring med å avtale mer vannføring for noen timer? Eller få sanntids info om kraftproduksjonen?

Å slippe mer vann i noen timer vil jo være tapt inntekt for kraftverkene, men de bør sikkert være interessert i å bygge goodwill også? Jeg ser på nettet at mange kraftverk uten krav til minstevannføring kommer til å få innført slike krav senere.