Page 1 of 1

Sjoa Festivalen 9 - 14 juli

PostPosted: 20 Jun 2013, 13:40
by hotshot
Sponses og organiseres av Strie Strømmer
Endringer pga flomskader

http://www.striestrommer.no/sjoariverfestival/

Re: Sjoa Festivalen 8 - 13 juli

PostPosted: 24 Jun 2014, 07:51
by hotshot
Ny festival i 2014:

http://www.sjoariverfestival.no/?utm_so ... tival+2014

Strie Strømmer nå i samarbeid med Sjoa Kajakksenter.

Re: Sjoa Festivalen 7 - 12 juli

PostPosted: 24 Jun 2015, 07:14
by hotshot
C:\Users\n15900\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\MDX227W6\email (2).mht

OBS nye datoer i 2015