Page 1 of 1

Ta hensyn til fuglene i hekketiden!

PostPosted: 01 Jun 2017, 11:43
by hotshot
Fra fylkesmannen:
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Ake ... servatene/

Tilsvarende gjelder selvsagt i andre landsdeler.

Enkelte følger nidkjært med alle som ferdes på fjord og hav.
Ikke gi dem noe å klage over!